Filformat

Vi rekommenderar att du i första hand skickar in en PDF-fil enligt de mått som finns angivet på produktsidan. Har du inte möjlighet att skicka in materialet i PDF-format så tar vi även emot EPS, TIFF och JPG. Typsnitt ska inkluderas eller konverteras till banor för att vara helt säker på att typsnitten bibehålls i trycket.

Utfall och skärmärken är inte nödvändigt, vi anpassar oss till materialet oavsett om du har med det eller inte.

Färgrymd

När det gäller produkter inom segmentet ”Event & Mässa” så rekommenderar vi att tryckfilerna och dess innehåll är angivet i CMYK. Filer i RGB kommer automatiskt att konverteras om till CMYK i produktionen och ger normalt ett utmärkt resultat, du bör däremot inte ha en fil som innehåller blandade objekt med CMYK och RGB.

För att få en mer intensiv svart färg så kan man lägga till lite av de andra färgerna, exempelvis CMYK: 25, 25, 25, 100.

Färgprofil

När det gäller mässprodukter som exempelvis rolluper, banderoller och beachflaggor så rekommenderar vi att ni använder er av Fogra 39.

För pappersprodukter kan man använda PSO coated v3 för storformat och glättat papper medan PSO uncoated v3 (Fogra 52) rekommenderas för obestruket papper.

Upplösning

Produkter med pappersmaterial som kuvert och visitkort bör ha en upplösning på 300 DPI. Alla andra produkter bör vara i 150 DPI för att få bästa möjliga resultat. Det behöver inte vara högre än 150 DPI eftersom det inte finns någon visuell förbättring, det blir endast onödigt stora filer. Det går givetvis bra med en lägre upplösning också, men vi rekommenderar att alla filer har är i minst 90 DPI.

Om du har skapat en PDF-fil i naturlig skala så kan du öppna upp den i vanliga Adobe Reader. Förstora sedan upp filen så att du ser den i 100%, då ser du den i naturlig skala och kan direkt se om kvalitén kommer att bli bra eller dålig.

Troy Gray
CEO / Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Richy Lace
Marketing Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Jane Gray
Public Relations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

July Wood
Customer Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.